Proiect

Comunicat de presă
Municipiul Târgu Jiu, Mai 2019
" Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de recuperare a materialelor reciclabile sortate în cadrul SC EURODACOS SRL "

SC Eurodacos SRL, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, str. Termocentralei, nr. 28, judeţul Gorj, România, anunță finalizarea implementarii proiectului cu titlul " Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de recuperare a materialelor reciclabile sortate în cadrul SC EURODACOS SRL " aferent Contractului de finanțare nr. 2104/15.06.2018, Cod SMIS 116352.

Proiectul a fost implementat în Municipiul Târgu Jiu, str. Termocentralei, nr. 28, judeţul Gorj, România, in perioada 01.07.2017 - 31.05.2019, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului este de 7.525.235,18 RON din care 4.516.068,62 RON reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.838.658,33 RON și Bugetul Național 677.410,29 RON.

Obiectivul general al proiectului este: consolidarea activității și extinderea acesteia, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea produselor la nivelul standardelor existente pe piața internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți dar și crearea unei structurii sortimentale diversificate prin introducerea de noi produse/servicii și să utilizeze în mod optim capacitățile de producție create prin implementarea acestui proiect de investiții.

Rezultatele proiectului: Crearea unui nou loc de munca la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului; Achiziționarea de echipamente noi, de ultimă generație, pentru domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate; Dezvoltarea durabilă a societății prin consolidarea activității acesteia.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii - Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului se va crea un nou loc de muncă din categorie defavorizata; s-au achizitionat echipamente care inglobeaza cea mai nouă tehnologie; echipamentele achiziţionate corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.

Vezi comunicatul si in format PDF aici.